Keereweer Advocaten

Hoe voorlopig is een voorlopig koopcontract?

Door de crisis staat de hypotheekrente op een historisch laag niveau en is de vraagprijs van woningen fors gedaald. Een goed moment dus om een huis te kopen en dat wordt dan ook volop gedaan. Veel mensen zijn inmiddels bang de boot te missen, doordat de huizenprijzen uit het dal klimmen en de rente mogelijk gaat stijgen. Zij tekenen daarom snel een voorlopig koopcontract, maar realiseren zich niet dat dit een bindende overeenkomst is!

Bedenktijd

Er zijn na ondertekening van het koopcontract weliswaar nog mogelijkheden om er onder uit te komen. Zo is er de bedenktijd van (minimaal) drie dagen, die staat opgenomen in artikel 7:2 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Binnen deze termijn kan de (consument) koper de koopovereenkomst betrekkelijk eenvoudig ontbinden.

Financieringsvoorbehoud

Daarnaast denken kopers vaak, dat als zij geen financiering kunnen krijgen voor de aankoop van de woning, dat zij dan evenmin vastzitten aan de koopovereenkomst. Dit ligt echter al een stuk gecompliceerder. Dit voorbehoud van financiering wordt in de koopovereenkomst opgenomen als ontbindende voorwaarde. De koopovereenkomst is gewoon gesloten en slechts als een specifieke situatie zich voordoet heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierbij is van belang wat er precies hierover in de koopovereenkomst is opgenomen. Er staat altijd een termijn in waarbinnen dit beroep op de ontbindende voorwaarde moet zijn gedaan en hoe dit moet worden gedaan. In beginsel is er ook een afwijzing van de financieringsaanvraag door een reguliere verstrekker van hypothecaire geldleningen nodig. In sommige gevallen staat er zelfs dat er twee afwijzingen moeten zijn! Ook staat er bijna standaard in, dat de koper al het redelijk mogelijke heeft moeten doen om de financiering te verkrijgen. Er zijn dus voorwaarden waaraan voldaan moet zijn en voorschriften over de wijze waarop een beroep op de ontbindende voorwaarde kan worden gedaan. Dit kunnen in de praktijk (te) hoge drempels zijn.

Gevolgen

De gevolgen van het niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden voor ontbinding of het niet tijdig of op de juiste wijze ontbinden zijn groot. Doordat geen financiering wordt verkregen, zal de koop geen doorgang kunnen vinden. De verkoper kan dan aanspraak maken op een boete ter hoogte van 10% van de koopsom. Dat is al snel enkele tienduizenden euro’s!

Advies

Als u op het punt staat een voorlopig koopcontract te tekenen, bedenk dan goed dat dit niet zo voorlopig is. Hoewel het standaard overeenkomsten zijn, kunnen deze voorafgaand aan ondertekening weldegelijk worden aangepast, waarmee met de juiste bepalingen en formulering kan worden voorkomen dat onverwachts een gigantische boete verschuldigd wordt. Heeft u de koopovereenkomst reeds ondertekend, maar krijgt u de financiering niet rond, zorg dan dat u tijdig en op de juiste wijze een beroep op de ontbindingsgrond doet.

Read more articles