Keereweer Advocaten

Mag ik autorijden met een gebroken arm?

Het kan iedereen overkomen. Je breekt vlak voor je vakantie een bot. Dit overkwam één van onze advocaten. Vanwege een gebroken sleutelbeen heeft hij zijn vakantie naar Zuid-Frankrijk afgezegd.

Ben ik wel verzekerd?

Is het wettelijk gezien toegestaan om met een botfractuur in een auto deel te nemen aan het verkeer en zo ja, bent u dan wel verzekerd? Ook niet onbelangrijk, keert uw verzekering uit op het moment dat u bij een ongeval met (letsel)schade betrokken raakt?

Wegenverkeerswet

In de Wegenverkeerswet 1994 zijn geen bepalingen specifiek gewijd aan het autorijden met een botfractuur. Wel verbiedt artikel 5 WVW 1994 eenieder zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Of hieronder rijden met een botfractuur valt, is niet duidelijk, maar u hoeft dus niet direct uw mitella uit het raam te gooien als u tijdens het rijden een politiewagen spot.

Verplichte WA-verzekering

In Nederland bent u wettelijk verplicht uw auto te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, de WA-dekking. Omdat de WA-verzekering verplicht is voor alle bestuurders, bent u verzekerd als u met een botbreuk in de auto stapt. Het is wel mogelijk dat de verzekering eventuele schade die u dan veroorzaakt, op u zal proberen te verhalen. Soms is in de voorwaarden een beding opgenomen, die u aansprakelijk stelt bij rijden met botbreuken; anders kan de verzekering betogen dat u roekeloos gereden hebt, waardoor u ook voor de schade op moet draaien.

Laat u rijden!

Hoewel rijden met een botfractuur wettelijk niet verboden is, raden wij u toch af met een botfractuur auto te rijden. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zoals ook tijdens het breken van het sleutelbeen duidelijk werd en dat kan u duur komen te staan. Kortom, hebt u een bot gebroken, stapt u dan komende zomer even niet zelf achter het stuur, maar laat u eens heerlijk ontspannen (al dan niet naar uw vakantiebestemming) rijden!

Toch hulp nodig?

Mocht u betrokken raken bij een ongeval met letselschade (civielrechtelijke aansprakelijkheid) of onverhoopt na een ongeval geconfronteerd worden met lastige vragen door de politie (strafrechtelijke vervolging), neemt u dan contact op met Jaap Keereweer respectievelijk Laraine da Silva.

Fijne vakantie gewenst!

Read more articles