Keereweer Advocaten

Conflict met uw werkgever

Voor u als werknemer heeft de relatie met uw werkgever grote invloed op uw arbeidsvreugde en uw carrière, zowel bij indiensttreding als gedurende uw dienstverband. De arbeidsovereenkomst, kwesties rondom ziekte en re-integratie, ontslag en reorganisatie zijn aan een groot aantal regels gebonden.

Het arbeidsrecht is continu in beweging. Daardoor kunnen uw positie en rechten als werknemer veranderen. Het is daarom van belang dat u zich goed laat adviseren:

  • Wat zijn uw rechten als uw werkgever de arbeidsovereenkomst wil ontbinden, of als er een reorganisatie plaatsvindt?
  • Op welke vergoeding kunt u aanspraak maken?
  • Mag een werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?
  • Wat wordt van u verwacht op het gebied van re-integratie in het geval van langdurige ziekte?
  • Zitten er haken en ogen aan de arbeidsovereenkomst die u is aangeboden ?
  • Geldt er een CAO?

Keereweer Advocaten heeft ruime ervaring in het adviseren van - en procederen voor - werknemers in dergelijke arbeidsrechtelijke kwesties. We staan een groot aantal werknemers en directeuren bij in uiteenlopende zaken. Graag zouden wij ook u helpen.

Kosten

Voor uitleg over de wijze van declareren en betalen, verwijzen wij u naar de pagina over kosten.

Let op: onze arbeidsrechtadvocaten werken niet op basis van gesubsidieerde rechtshulp.

Contact