Keereweer Advocaten

Mediation

Samen scheiden, samen de omgang met de kinderen regelen, samen een ouderschapsplan opstellen, kortom alles samen regelen.

Voorwaarde voor een mediation is dat beide partners daarvoor openstaan. De voordelen zijn dat u, onder begeleiding van de mediator, probeert zelf tot oplossingen en afspraken te komen. De mediator zal u ook van de daarvoor benodigde informatie voorzien. Zo voorkomt u een langdurige juridische strijd met hoge kosten en vaak onnodig veel stress, waarbij de uitkomst afhankelijk is van het oordeel van de rechter, en dus onzeker. De partners in een mediation ervaren de door hen zelf gemaakte afspraken dan ook als bevredigend, waardoor deze langer standhouden. Het zijn immers uw ‘eigen afspraken’. Ook krijgt u de kans om niet-juridische belangen uit te spreken, zodat u van elkaar beter begrijpt waarom bepaalde standpunten belangrijk zijn.

Een ander groot voordeel van mediation is dat u met elkaar communiceert en dat ook in de toekomst kunt doen als er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Bedenk bij dit alles hoe uw kinderen dit zullen ervaren. Geen gevechten! U blijft tenslotte altijd hun ouders en later wilt u ongetwijfeld allebei ook op de verjaardagen van uw kleinkinderen kunnen komen.

In een mediation komen diverse onderwerpen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de scheidingsoverweging en de scheidingsmelding aan elkaar
  • de kinderen en hoe vertellen jullie het aan de kinderen (het paraplu-gesprek)
  • familie en vrienden
  • het huis en waar gaan jullie wonen
  • het ouderschapsplan
  • de eigen zaak en andere bezittingen
  • pensioenen, inkomen en alimentaties
  • het convenant

Omdat onze mediators ook advocaat zijn, kunnen zij het proces helemaal begeleiden en ook de indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank voor hun rekening nemen. U hoeft dus aan het eind niet alsnog naar een advocaat om dat slotstukje te laten regelen.

Geschillen met anderen

Mediation kan ook helpen bij het oplossen van (dreigende) geschillen met anderen. Bijvoorbeeld met uw buren, de gemeente, uw werkgever, uw zakenpartner of uw belangrijkste leverancier.

Vaak kunt u de onderlinge verhoudingen dan goed houden en kunt u verder met elkaar. Ook daarbij kunnen we u begeleiden.

Over Keereweer

Keereweer Advocaten heeft ruim 30 jaar ervaring in mediation en zorgt ervoor dat het proces op een goede, professionele en onpartijdige manier verloopt, waarbij iedereen voldoende aan bod komt en de gemaakte afspraken op een deugdelijke manier worden vastgelegd. Maak van uw scheiding geen vechtscheiding.

Graag bespreken we in een kennismakingsgesprek met u de mogelijkheden van mediation.

Marja van der Woerdt, MfN register (familie)mediator

Marja heeft de specialisatieopleiding tot familiemediator gevolgd en is aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland.

Kosten

Voor uitleg over de wijze van declareren en betalen verwijzen wij u naar de pagina over kosten.

Contact