Keereweer Advocaten

Woning (ver)kopen, (ver)huren of verbouwen

Bent u van plan om een woning te kopen, verkopen, huren of verhuren? Of wilt u uw woning laten verbouwen? Dit zijn ingrijpende beslissingen met grote financiële gevolgen. Het is daarom belangrijk dat alle afspraken goed en duidelijk worden vastgelegd, zodat u weet waar u aan toe bent en onaangename verrassingen achteraf worden voorkomen.

Er zijn voor deze situaties diverse standaardovereenkomsten. Deze voldoen in standaardsituaties, maar is dat in uw geval ook voldoende, of is het zinvol om hiervan af te wijken? De bouw- en huurrechtadvocaten van Keereweer Advocaten kunnen dit eenvoudig en snel bekijken.

Wij kijken onder andere naar de volgende punten:

  • Staat in de overeenkomst precies wat u hebt afgesproken?
  • Begrijpt u wat er in de overeenkomst staat en wat de gevolgen zijn?
  • Zijn er voldoende garanties dat de andere partij zijn verplichtingen nakomt?
  • Is goed vastgelegd wat de gevolgen zijn als er iets fout gaat?
  • Wordt voldaan aan alle verplichtingen die gelden voor bijvoorbeeld tijdelijke huur?

Ook nadat de overeenkomst is gesloten, kunnen er conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld over verborgen gebreken bij de koop van een woning, waarbij het draait om de mededelingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper. Het kan ook gaan over gebreken en onderhoud bij huur van een woning. Of over opleveringsgeschillen bij een verbouwing.

Dus wilt u een woning of een recreatiewoning aan- of verkopen, huren of verhuren? Of gaat u bouwen of verbouwen? Neem dan contact op met Keereweer Advocaten om problemen te voorkomen.

Zijn de problemen reeds ontstaan, neem dan contact op om de mogelijkheden om deze op te lossen te bespreken.

Over Keereweer Advocaten

Keereweer Advocaten heeft ruime ervaring in het adviseren bij (ver)koop, (ver)huur en verbouw van woningen, alsmede het goed vastleggen van de afspraken en waar nodig het procederen over de nakoming van die afspraken. Uw situatie hebben wij vast al eerder aan de hand gehad en wij helpen ook u graag verder.

Kosten

Voor uitleg over de wijze van declareren en betalen, verwijzen wij u naar de pagina over kosten.

Let op: onze bouw- en huurrechtadvocaten werken niet op basis van gesubsidieerde rechtshulp.

Contact met Mykel Beekman