Keereweer Advocaten

Scheiden zonder schade

Het familierecht regelt allerlei zaken in de relationele sfeer, bijvoorbeeld:

  • het huwelijk
  • huwelijkse voorwaarden
  • rechten en verplichtingen van echtgenoten en partners
  • rechten en verplichtingen inzake de kinderen en familie
  • de scheiding
  • de omgang met de kinderen
  • alimentaties
  • het (al dan niet gezamenlijke) vermogen
  • het pensioen
  • het huis

Onze advocaten hebben ruime ervaring met alle facetten van het familierecht. Het belang van de kinderen staat daarbij voor ons voorop.

De kinderen, het huis, pensioen, de eigen zaak, alimentatie

Vrijwel niemand trouwt, of gaat een langdurige relatie aan, met de bedoeling om later te scheiden. Als het dan toch zover komt, is dat al verdrietig en lastig genoeg. Bij een scheiding komt veel kijken. Wellicht heeft u geen idee waarover u afspraken moet maken en hoe alles werkt. Onze mediators en advocaten kunnen u adequaat door dit proces loodsen.

Samen scheiden (mediation) of ieder voor zich

Als beide scheidende partners bereid zijn om samen tot onderlinge afspraken te komen, dan biedt mediation veel voordelen. Onze vFAS-advocaat en MfN familiemediators kunnen dit proces op deskundige wijze begeleiden. Zij kunnen u van alle relevante informatie voorzien die u nodig heeft om met elkaar tot goede afspraken te komen. Bijvoorbeeld over het ouderschapsplan, de alimentaties of het convenant. Meer informatie hierover vindt u onder Mediation.

Kunnen u en uw partner niet meer ‘door één deur’, dan kunnen onze advocaten in een procedure bij de rechter voor uw belangen opkomen. Uiteraard streven wij ook dan naar een voor u (en uw eventuele kinderen) zo rustig mogelijk verlopende scheiding. Maar mocht het nodig zijn om snel en effectief in te grijpen, dan zullen wij dat niet nalaten.

Mochten er kinderen bij betrokken zijn, dat moet u niet vreemd opkijken als wij de belangen van de kinderen laten prevaleren boven uw individuele belangen als partner en ouder.

Voorlopige voorzieningen

Soms is het nodig om tijdens de scheidingsprocedure de rechter een aantal ‘ordemaatregelen’ te laten nemen (voorlopige voorzieningen) over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, de omgangsregeling en alimentaties. Dit kan alleen via een advocaat.

Second opinion

Ook kunnen wij u adviseren als u voor de zekerheid de mening van een advocaat wilt checken. Hiermee voorkomt u dat u later spijt krijgt van een afspraak die u tijdens uw scheiding heeft gemaakt.

Kosten

Voor uitleg over de wijze van declareren en betalen verwijzen wij u naar de pagina over kosten.

Contact