Keereweer Advocaten

Verdachte of slachtoffer van een strafbaar feit

Als u verdacht wordt van een overtreding of misdrijf, komt u met het strafrecht in aanraking. De politie kan u aanhouden en meenemen naar het politiebureau. Zij zullen u als verdachte willen horen en kunnen vervolgens besluiten om u (langer) op het politiebureau vast te houden. Het is mogelijk dat het Openbaar Ministerie besluit om u te dagvaarden, wat wil zeggen dat u voor de rechter moet verschijnen.

Het direct inschakelen van een goede strafrechtadvocaat is van groot belang voor het voeren van de juiste verdediging. Zo kunnen wij u adviseren wat u tijdens het verhoor door de politie wel - en wat wellicht beter niet - kunt vertellen. Wat u tijdens het verhoor vertelt, geldt als bewijs tegen u in de strafzaak. U kunt uw verklaring later niet meer bijstellen.

Als u wordt gedagvaard, dan zal onze strafrechtadvocaat uw dossier opvragen, de zaak met u voorbereiden en met u meegaan naar de zitting op de rechtbank. Daar zal onze advocaat uiteraard een goed verweer voor u voeren.

Soorten zaken waarbij wij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld:

  • verkeersovertredingen (onder andere invordering rijbewijs)
  • alcohol in het verkeer
  • opiumzaken (softdrugs, harddrugs)
  • geweldszaken (mishandeling, doodslag, moord)
  • vernieling
  • vermogenszaken (diefstal, oplichting, fraude, witwassen)
  • stalking
  • zedenzaken (verkrachting, aanranding)
  • bedrijfsfraude

Bent u gearresteerd of heeft u een dagvaarding ontvangen of een oproep voor een politieverhoor? Of het nu een lichte overtreding of een zwaar misdrijf betreft, neem direct contact met ons op voor het voeren van een stevige verdediging.

Keereweer Advocaten beschikt over toegewijde strafrechtadvocaten die 24/7 voor u klaarstaan, en over de juiste kennis en ervaring beschikken om uw zaak tot een goed einde te brengen.

Slachtoffer

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf? Dan kan het verstandig – of zelfs nodig - zijn om een advocaat in de arm te nemen die u kan bijstaan. Onze advocaat zal schadevergoeding voor u kunnen eisen en kan namens u gebruik maken van het spreekrecht tijdens de strafzitting. Als het Openbaar Ministerie besluit om de verdachte niet (verder) te vervolgen, kan onze advocaat een procedure starten bij de rechter met als doel om de verdachte alsnog te laten vervolgen.

Kosten

Voor uitleg over de wijze van declareren en betalen verwijzen wij u naar de pagina over kosten.

Contact