Keereweer Advocaten

Schadevergoeding na aanrijding van € 25K naar € 450K

Ongeval maakt einde aan succesvolle loopbaan

Een 42-jarige internationale inkoper, actief in de mode, werd slachtoffer van een aanrijding. De WAM-verzekeraar van de tegenpartij erkende vlot de aansprakelijkheid maar beperkte de schadevergoeding tot 25K omdat de uiteindelijke lichamelijke en cognitieve klachten naar mening van de verzekeraar niet als gevolg van het ongeval konden zijn ontstaan.

Niet meer op zakenreis

Hij kon als gevolg van het ongeval zijn goed betaalde baan als top-inkoper voor een Nederlands modeconcern met meerdere winkelformules niet meer aan. Hij ging 3 keer per jaar naar fabrieken in Azië voor de inkoop van modecollecties, waar hij intensief overlegde met leveranciers en ‘s nachts in zijn hotelkamer online de andere inkoopopdrachten op de voet volgde. Een zware job, maar de inkoper vond het fantastisch werk, dat hij helaas moest opgeven.

Ander werk

Het vinden van een lichtere en passende werkzaamheden lukte wel, maar ook dat bleek door de man niet adequaat in te vullen, gezien zijn beperkingen. Het trieste eindresultaat was, dat de man zonder werk thuis kwam te zitten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, als gevolg waarvan hij geconfronteerd werd met een enorme inkomensvermindering ten opzichte van de situatie voor het ongeval.

Voormalig advocaat

De voormalig advocaat van de man legde steeds nieuwe verklaringen van doctoren op tafel, maar na 10 jaar had de verzekeraar nogal altijd geen hogere schadevergoeding voorgesteld dan € 25.000,00 tegen finale kwijting, terwijl de schade van de man zeker het 20-voudige bedroeg. De verzekeraar wilde er niet aan dat de klachten van de man gevolg waren van het ongeval.

Nieuwe advocaat: mr Keereweer

De inkoper schakelde mr Keereweer in, die een deelgeschil instelde bij de rechtbank Utrecht. Een deelgeschil is een korte procedure in een letsel- of overlijdenszaak, waarin een partij de rechter kan vragen een geschilpunt tussen partijen te beslissen, waarna zij zelfstandig verder kunnen onderhandelen. De deelgeschilrechter maakte er werk van en besliste in een uitgebreide uitspraak, dat vrijwel alle beperkingen van de man zijn ontstaan als gevolg van het ongeval. Helaas bleef de verzekeraar nog de strijd opzoeken en ging in hoger beroep tegen de beslissing.

Betrokken raadsheren

Partijen troffen elkaar in Arnhem voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De voorzitter van de meervoudige kamer, mw. mr. R.A. Dozy werd geflankeerd door twee collega’s, onder wie prof. mr. S.D. Lindenbergh, een bekende professor op het gebied van smartengeld. Voorzitter Dozy gaf te kennen, dat het Gerechtshof de situatie schokkend vond en de leden van het Hof waren ervan overtuigd, dat zo lang ruziën over een redelijke schaderegeling echt niet viel op te brengen voor een slachtoffer. Het Hof vond dat partijen snel uit een ander vaatje moesten gaan tappen, om snel tot een regeling te kunnen komen. Alvorens te beslissen drong het Hof eropaan, dat partijen samen een mediator zouden benoemen. Dat gebeurde en om kort te gaan, na een paar sessies kwamen partijen een schadevergoeding overeen ter hoogte van € 450.000,00.

Afspraak maken