Keereweer Advocaten

Klap van de draaimolen, wie is aansprakelijk?

Rustig vakantiepark

Het gezin kiest niet voor een vakantiepark met duizelingwekkende attracties, maar voor een gezellig klein park, met een speeltuintje met glijbanen, schommels en draaimolens. Het zesjarige ondernemende zoontje weet aan de aandacht van de ouders te ontsnappen en het valhek in de houten omheining van een draaimolen te openen. Het gaat mis: het jongetje krijgt binnen de omheining een klap tegen zijn hoofd van de draaimolen en loopt ernstig hoofdletsel op.

Exploitant weigert aansprakelijkheid

De exploitant en diens verzekeraar weigeren de aansprakelijkheid te erkennen. De exploitant heeft toch voor een redelijke mate van beveiliging gezorgd en ouders moeten in een speeltuin hun kinderen goed in het oog houden. De ouders zijn hierin naar mening van de exploitant tekortgeschoten. Er zit voor de ouders niets anders op, dan de zaak aan de rechter voor te leggen.

Standpunt gezin: exploitant aansprakelijk

Het gezin schakelt mr Keereweer in. Bij de rechter wordt betoogd dat het park zich als een gezellig familiepark presenteert, waar met name jonge bezoekers van harte welkom zijn. De veiligheidsmaatregelen in de speeltuin moeten daarop aansluiten. Natuurlijk moeten ouders ook op hun kroost letten, maar het is bekend dat jonge onderzoekertjes zich snel aan het zicht van de ouders kunnen onttrekken. Voor de exploitant was het mogelijk geweest niet kostbare technische maatregelen te nemen, zodat de toegang tot de draaimolen niet eenvoudig door kleine vingertjes te openen zijn.

Resultaat

De rechter ging mee met het standpunt van het gezin, dat de exploitant een gevaarzettende situatie in stand heeft gehouden en niet voldoende maatregelen heeft getroffen om het risico op een ongeval te beperken. Nu het jongetje als gevolg van een ongeval dat zich als gevolg van dit verwezenlijkte risico daadwerkelijk ernstig letsel heeft opgelopen, is de exploitant aansprakelijk voor de ontstane schade en moet hij de schade aan het gezin vergoeden.

Afspraak maken