Keereweer Advocaten

Plotseling remmende voorganger en tegenstrijdige getuigenverklaringen, wat nu?

Plotseling remmende voorganger

Een jonge student reed in de file over de Maasboulevard te Rotterdam. Zijn voorganger remde abrupt terwijl de verkeerssituatie daartoe op dat moment geen aanleiding gaf. Hij werd verrast en moest zelf ook abrupt remmen, maar werd vervolgens doorgedrukt door een achteropkomende auto. Hij liep whiplashklachten en studievertraging op en moest interessante activiteiten van het Rotterdamse uitgaansleven missen.

Andere beleving voorganger

De plotseling remmende automobilist had het allemaal heel anders beleefd en vulde op het schadeformulier in, dat hij de student aansprakelijk achtte voor deze kettingbotsing. De WAM-verzekeraar van de voorganger overlegde een verklaring van diens meerijdende vriendin, die er ook zo over dacht en weigerde daarom de aansprakelijkheid te erkennen. De andere bij het ongeval betrokken automobilisten konden geen helderheid verschaffen en andere getuigen waren niet bekend.

Getuigenoproep Facebook

Wanneer partijen van mening verschillen over de feiten ligt de bal bij de eisende partij. Mr Keereweer plaatste een getuigenoproep op Facebook en kort daarop meldden zich twee studenten, die per fiets op het moment van de aanrijding van de Erasmus Universiteit richting centrum reden. Zij verklaarden dat zij de aanrijding hadden gezien en konden zich nog haarfijn herinneren, dat zij zich afvroegen waarom er plotseling zo hard werd geremd en of dat niet tot brokken zou leiden. De schriftelijke verklaringen van deze beide studenten, die onze student niet kenden, werd aan de verzekeraar gezonden, maar die hield de poot stijf.

Voorlopig getuigenverhoor

Om de impasse te doorbreken werd de rechter verzocht alle betrokkenen onder ede te horen in een voorlopig getuigenverhoor. Dat is een getuigenverhoor voorafgaand aan een mogelijk proces, zodat de eiser kan bepalen of zijn zaak sterk genoeg is en om bewijsmateriaal in de discussie tussen partijen te verschaffen, waarmee mogelijk een schikking tot stand komt. Na het horen van alle studenten, die erbij bleven dat nodeloos en absurd hard was geremd, wilde de verzekeraar nog niet toegeven. De verzekerde en diens vriendin moesten ook gehoord worden en de rechter bepaalde daarvoor een nieuwe datum. Deze (partij)getuigen kwamen tot tweemaal toe niet opdraven en de Rotterdamse rechter vond het toen wel welletjes.

Getuigenverhoor op kantoor

De verzekeraar stond er op, dat er nog een derde datum werd geprikt maar mr Keereweer wilde dat alleen accepteren onder de voorwaarde dat rechter dan de medebrenging van de getuigen door de politie zou bevelen, om een derde vergeefse gang van de studenten naar de rechtbank te voorkomen. De rechter had een ander idee: als deze getuigen nu eens door de beide advocaten op het kantoor van de advocaat van de verzekeraar zouden worden gehoord. Aldus werd daar afgesproken, maar de getuigen kwamen wederom niet opdraven. De verzekeraar gaf hierop toe: de aansprakelijkheid van de remmer werd alsnog erkend.

Afspraak maken