Keereweer Advocaten

Letselschade en overlijdensschade

Heeft u letselschade door de schuld van iemand anders? Of is een partner of familielid door de schuld van een ander overleden? Dan kan het zijn dat u recht heeft op schadevergoeding.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • een arbeidsongeval
  • een beroepsziekte
  • een verkeersongeval
  • een gewelds- of zedendelict
  • opzettelijk of door roekeloos gedrag veroorzaakt sportletsel
  • schade door een gat in de stoep
  • een medische fout
  • schade door een hond of een ander dier

In zulke situaties kan mr Jaap Keereweer u helpen bij het verhalen van uw schade.

 

Zijn werkwijze

In een eerste kosteloos gesprek met u als slachtoffer of als nabestaande van een slachtoffer, brengt hij samen met u uw zaak in kaart. Als u dit prettiger vindt, dan kan hij ook bij u thuis komen.

Tijdens dat gesprek krijgt u van hem meteen een inschatting van de kansen en de mogelijkheden van uw zaak. Als er een reële kans is om uw letselschade te verhalen, dan maakt hij samen met u een plan van aanpak. Als u instemt met dit plan, dan zal hij de schaderegeling voor u verzorgen en uw wederpartij (of diens verzekeraar) aansprakelijk stellen.

Zodra de aansprakelijkheid erkend is (wat soms best lang kan duren!) zal hij samen met u de letselschade of overlijdensschade vaststellen. Daarbij bekijkt hij of sprake is van verlies van arbeidsvermogen (schade doordat u niet of minder kunt werken), of u nu in loondienst werkt of een eigen zaak heeft. Daarnaast kijkt hij of u extra (medische) kosten hebt moeten maken, of bijvoorbeeld huishoudelijke hulp hebt moeten inschakelen. Ook wanneer u niet meer in huis kunt klussen (verlies van zelfwerkzaamheid) leidt dat vaak tot schade. Daarnaast hebt u recht op smartengeld. Voor het bepalen van de omvang van het smartengeld wordt gekeken naar bedragen die door de rechter in eerdere zaken aan smartengeld zijn toegewezen.

Bij het vaststellen van de schade zijn de medische gevolgen van het voorval van belang. Daarover laat hij zich door een ervaren medisch adviseur uitgebreid adviseren. Zodra de uitgangspunten van uw schade bepaald zijn, kan de schade worden berekend. Soms moet hij daarvoor een gespecialiseerd rekenbureau inschakelen. Is de omvang van uw schade berekend, dan zal hij trachten de zaak met de (verzekeraar van) uw wederpartij naar uw tevredenheid te regelen. Lukt dat niet, om wat voor reden dan ook, dan kan hij uw zaak ook voorleggen aan de rechter.

Expertise

De maatschappelijke en financiële consequenties van een letselschade of overlijdensschade kunnen zeer ingrijpend zijn. Daarom is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een belangenbehartiger die verstand van zaken heeft. Alleen een belangenbehartiger die ook advocaat is, kan u niet alleen in het minnelijke traject bijstaan, maar ook in een eventuele rechtszaak.

Mr Jaap Keereweer heeft tientallen jaren ervaring in de behandeling van letselschades. Hij is onder andere lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). LSA-advocaten hebben na hun advocatenopleiding nog een specialisatieopleiding met succes afgerond. Door de kwaliteitseisen die de LSA stelt, is het lidmaatschap voor een letselschadeadvocaat het hoogst haalbare keurmerk. Ook is Jaap Keereweer toegelaten tot de Vereniging van Slachtoffers van Personenschade (ASP). Leden van deze vereniging treden alleen op voor slachtoffers en niet (ook) voor verzekeraars.

Kosten

Als hij uw wederpartij aansprakelijk stelt en de aansprakelijkheid erkend wordt, dan moet uw wederpartij ook de door u gemaakte (advocaat)kosten vergoeden. Dit betekent dat zijn bijstand u meestal niets kost.

Als er geen schikking wordt getroffen, dan kan hij een rechtszaak voor u starten. De kosten daarvan worden niet (volledig) door uw wederpartij vergoed. Over de kosten van een rechtszaak maakt hij daarom vooraf goede, schriftelijke afspraken met u.

Sinds 1 januari 2014 is het advocaten in letsel- en overlijdensschades, in bepaalde gevallen, toegestaan om 'no cure no pay'-afspraken te maken. Als u dit wil en dit in uw zaak mogelijk is, kan hij u ook op die manier bijstaan.

Als in het eerste vrijblijvende gesprek zou blijken dat het niet mogelijk is om uw schade te verhalen, dan brengt hij geen kosten in rekening. Een eerste gesprek is voor u altijd gratis én vrijblijvend.

Voor algemene uitleg over gesubsidieerde rechtshulp, declareren via uw rechtsbijstandverzekering of zelf betalen, verwijzen wij u naar de pagina over kosten.

Contact met Jaap Keereweer