Keereweer Advocaten

Kosten

Over onze kosten en die van een eventuele rechtszaak, maken wij vooraf goede afspraken met u, die schriftelijk worden vastgelegd. Daarbij bekijken wij uiteraard of u in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtshulp en of u rechten kunt ontlenen aan een rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, kunnen wij samen met u nagaan of deze verzekering de kosten dekt van onze begeleiding van de zaak en hoe hoog de dekking in dat geval is. Vaak zijn scheidingszaken en daarmee samenhangende kwesties geheel van dekking uitgesloten. In veel gevallen wordt dan wel (volledige) dekking gegeven voor scheidingsmediation.

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat mensen met een rechtsbijstandsverzekering recht hebben op vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat u zelf uw eigen advocaat mag kiezen en niet verplicht bent een advocaat te kiezen waar uw rechtsbijstandsverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt. U kunt dan ook altijd kiezen voor een advocaat van Keereweer Advocaten.

Gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen in de twee jaar vóór het huidige jaar, kunt u voor bepaalde zaken in aanmerking komen voor een subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand voor mediation of rechtshulp. Zo ja, dan krijgt u - zoals dat heet - ‘een toevoeging’.

Als u een toevoeging krijgt, dan betaalt u (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen) alleen een eigen bijdrage, en eventueel griffierechten en andere (beperkte) kosten (bijvoorbeeld kosten voor uittreksels van de gemeente, vertaalkosten of kosten voor een tolk). De overige kosten worden door de Raad voor Rechtsbijstand betaald. Als uw vermogen toeneemt door de verleende rechtshulp of uitkomst van de mediation (bijvoorbeeld door de overwaarde van een woning bij scheiding), dan kan het zijn dat uw toevoeging achteraf wordt ingetrokken en u alsnog alles zelf dient te betalen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Zelf betalen

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering die (voldoende) dekking geeft en komt u niet voor een toevoeging in aanmerking? Dan zult u alles zelf moeten betalen.

Letsel- en overlijdensschade(s)

Voor het vergoeden van advocaatkosten gelden in het letselschaderecht enige afwijkende regelingen. Hiervoor verwijzen we naar de pagina over Letselschade en overlijdensschade.